Symbol Nazwa druku Format Cena netto Ilość Akcja
GILA4N Gilosz niebieski A4 A4 (2 str.) 0.15 Dodaj
GILA4NW Gilosz niebieski z paskiem A4 A4 (2 str.) 0.15 Dodaj
GILA4P Gilosz pomarańczowy A4 A4 (2 str.) 0.15 Dodaj
GILA4PW Gilosz pomarańczowy z paskiem A4 A4 (2 str.) 0.15 Dodaj
GILA4R Gilosz różowy A4 A4 (2 str.) 0.15 Dodaj
GILA4RW Gilosz różowy z paskiem A4 A4 (2 str.) 0.15 Dodaj
GILA3R Gilosz różowy A3 A3 (2 str.) 0.15 Dodaj
GILA3RW Gilosz różowy z paskiem A3 A3 (2 str.) 0.15 Dodaj
GILA4Z Gilosz żółty A4 A4 (2 str.) 0.15 Dodaj
GILA4ZW Gilosz żółty z paskiem A4 A4 (2 str.) 0.15 Dodaj
GILA4ZIEL Gilosz zielony A4 A4 (2 str.) 0.15 Dodaj
GILA4ZIELW Gilosz zielony z paskiem A4 A4 (2 str.) 0.15 Dodaj
GILA4B Gilosz brązowy A4 A4 (2 str.) 0.15 Dodaj
GILA4SZARY Gilosz wykorzystywany do poddruku dla duplikatu A4 (2 str.) 0.15 Dodaj
Symbol Nazwa druku Format Cena netto Ilość Akcja
MEN-I/1/1 Świadectwa dla uczniów klas I - III szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży A4 (2 str.) 0.15 Dodaj
MEN-I/2-SZ/1 Świadectwa dla uczniów klas I–III szkół podstawowych przy przedstawicielstwach dyplomatycznych A4 (2 str.) 0.15 Dodaj
MEN-I/3/1 Świadectwa dla uczniów klas IV - VII szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży A4 (2 str.) 0.15 Dodaj
MEN-I/4-w/1 Świadectwa dla uczniów klas IV - VII szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży - z wyróżnieniem A4 (2 str.) 0.15 Dodaj
MEN-I/5/1 Świadectwa dla uczniów klas VII oddziałów przysposabiających do pracy organizowanych w szkołach podstawowych dla dzieci i młodzieży A4 (2 str.) 0.15 Dodaj
MEN-I/6/1 Świadectwa dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do klas I - VII szkoły podstawowej A4 (2 str.) 0.15 Dodaj
MEN-I/7-SZ/1 Świadectwa dla uczniów klas IV-VII szkół podstawowych przy przedstawicielstwach dyplomatycznych A4 (2 str.) 0.15 Dodaj
Symbol Nazwa druku Format Cena netto Ilość Akcja
MEN-I/8/1 Świadectwa dla uczniów szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży oraz dla słuchaczy szkoły podstawowej dla dorosłych, zawierające znak graficzny PRK II A4 (2 str.) 0.15 Dodaj
MEN-I/9-w/1 Świadectwa dla uczniów szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży, zawierające znak graficzny PRK II - z wyróżnieniem A4 (2 str.) 0.15 Dodaj
MEN-I/10/1 Świadectwa dla uczniów oddziałów przysposabiających do pracy organizowanych w szkołach podstawowych dla dzieci i młodzieży, zawierające znak graficzny PRK II A4 (2 str.) 0.15 Dodaj
MEN-I/11/1 Świadectwa dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do szkoły podstawowej, zawierające znak graficzny PRK II A4 (2 str.) 0.15 Dodaj
MEN-I/12-SZ/1 Świadectwa dla uczniów szkół podstawowych przy przedstawicielstwach dyplomatycznych A4 (2 str.) 0.15 Dodaj
Symbol Nazwa druku Format Cena netto Ilość Akcja
MEN-I/13b/2 Świadectwa dla uczniów dotychczasowgo gimnazjum dla dorosłych, zawierające znak graficzny PRK II A4 (2 str.) 0.15 Dodaj
Symbol Nazwa druku Format Cena netto Ilość Akcja
MEN-I/18a/2 Świadectwa dla uczniów dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej A4 (2 str.) 0.15 Dodaj
MEN-I/18a-w/2 Świadectwa dla uczniów dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej z wyróżnieniem A4 (2 str.) 0.15 Dodaj
Symbol Nazwa druku Format Cena netto Ilość Akcja
MEN-I/18a/2 Świadectwa dla uczniów dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej A4 (2 str.) 0.15 Dodaj
MEN-I/18a-w/2 Świadectwa dla uczniów dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej z wyróżnieniem A4 (2 str.) 0.15 Dodaj
Symbol Nazwa druku Format Cena netto Ilość Akcja
MEN-I/13/2 Świadectwa dla uczniów klas LO dla młodzieży A4 (2 str.) 0.15 Dodaj
MEN-I/14-w/2 Świadectwa dla uczniów klas LO dla młodzieży A4 (2 str.) 0.15 Dodaj
MEN-I/15-SZ/2 Świadectwa dla uczniów klas I–III LO przy przedstawicielstwach dyplomatycznych A4 (2 str.) 0.15 Dodaj
MEN-I/21a/2 Świadectwa dla uczniów dotychczasowego III-letniego LO dla młodzieży A4 (2 str.) 0.15 Dodaj
MEN-I/21a-w/2 Świadectwa dla uczniów dotychczasowego III-letniego LO dla młodzieży z wyróżnieniem A4 (2 str.) 0.15 Dodaj
MEN-I/22-SZ/2 Świadectwa dla uczniów dotychczasowego III-letniego LO A4 (2 str.) 0.15 Dodaj
MEN-I/18-SZ/2 Świadectwa dla uczniów LO przy przedstawicielstwach dyplomatycznych A4 (2 str.) 0.15 Dodaj
Symbol Nazwa druku Format Cena netto Ilość Akcja
MEN-I/23a/2 Świadectwa dla uczniów dotychczasowych III-letnich LO A4 (2 str.) 0.15 Dodaj
MEN-I/23a-w/2 Świadectwa dla uczniów dotychczasowych III-letnich LO z wyróżnieniem A4 (2 str.) 0.15 Dodaj
MEN-I/24-SZ/2 Świadectwa dla uczniów dotychczasowych III-letnich LO przy przedstawicielstwach dyplomatycznych A4 (2 str.) 0.15 Dodaj
Symbol Nazwa druku Format Cena netto Ilość Akcja
MEN-I/27a/2 Świadectwa dla uczniów dotychczasowego IV-letniego technikum 2xA4 0.34 Dodaj
MEN-I/27a-w/2 Świadectwa dla uczniów dotychczasowego IV-letniego technikum z wyróżnieniem 2xA4 0.34 Dodaj
MEN-I/19/2 Świadectwa dla uczniów technikum 2xA4 0.34 Dodaj
MEN-I/20-w/2 Świadectwa dla uczniów technikum z wyróżnieniem 2xA4 0.34 Dodaj
Symbol Nazwa druku Format Cena netto Ilość Akcja
MEN-I/28-w/2 Świadectwa dla uczniów dotychczasowego IV-letniego technikum 2xA4 0.34 Dodaj
MEN-I/28a-w/2 Świadectwa dla uczniów dotychczasowego IV-letniego technikum z wyróżnieniem 2xA4 0.34 Dodaj
Symbol Nazwa druku Format Cena netto Ilość Akcja
MEN-I/23b/2 Świadectwa dla uczniów branżowej szkoły I stopnia będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum A4 (2 str.) 0.15 Dodaj
MEN-I/24b-w/2 Świadectwa dla uczniów branżowej szkoły I stopnia będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum z wyróżnieniem A4 (2 str.) 0.15 Dodaj
MEN-I/23/2 Świadectwa dla uczniów branżowej szkoły I stopnia A4 (2 str.) 0.15 Dodaj
MEN-I/24-w/2 Świadectwa dla uczniów branżowej szkoły I stopnia z wyróżnieniem A4 (2 str.) 0.15 Dodaj
Symbol Nazwa druku Format Cena netto Ilość Akcja
MEN-I/25b/2 Świadectwa dla uczniów branżowej szkoły I stopnia będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum A4 (2 str.) 0.15 Dodaj
MEN-I/26b-w/2 Świadectwa dla uczniów branżowej szkoły I stopnia będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum z wyróżnieniem A4 (2 str.) 0.15 Dodaj
MEN-I/25/2 Świadectwa dla uczniów branżowej szkoły I stopnia A4 (2 str.) 0.15 Dodaj
MEN-I/26-w/2 Świadectwa dla uczniów branżowej szkoły I stopnia z wyróżnieniem A4 (2 str.) 0.15 Dodaj
Symbol Nazwa druku Format Cena netto Ilość Akcja
MEN-I/28/2 Świadectwa dla uczniów szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy A4 (2 str.) 0.15 Dodaj
Symbol Nazwa druku Format Cena netto Ilość Akcja
MEN-I/29/2 Świadectwa dla uczniów szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy A4 (2 str.) 0.15 Dodaj
Symbol Nazwa druku Format Cena netto Ilość Akcja
MEN-I/30/2 Świadectwa dla słuchaczy szkoły policealnej A4 (2 str.) 0.15 Dodaj
Symbol Nazwa druku Format Cena netto Ilość Akcja
MEN-I/1 Dziennik zajęć przedszkola (rozkład godzinowy) D11 12 godzinny A4 (80 k.) 14.50 Dodaj
MEN-I/1-BPG Dziennik zajęć przedszkola (rozkład dzienny) D11S A4 (70 k.) 16.00 Dodaj
MEN-I/2-DEW Dziennik EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA - oceny w blokach edukacyjnych oraz oceny opisowe DEW A4 (66 k.) 14.80 Dodaj
MEN-I/2b Dziennik dla klas I - III szkoły podst. z rozbudowanymi działami dotyczącymi oceny osiągnięć uczniów z poszczególnych działów edukacji (10 godzinny) D12 A4 (122 k.) 17.40 Dodaj
MEN-I/3 Dziennik lekcyjny dla klas IV - VIII szkoły podstawowej i szkół ponadpodstawowych wszystkich typów (8 godzinny) D13 A4 (70 k.) 15.90 Dodaj
MEN-I/3a Dziennik lekcyjny dla klas IV - VIII szkoły podstawowej i szkół ponadpodstawowych wszystkich typów (11 godzinny) D13N A4 (78 k.) 15.90 Dodaj
MEN-I/4 Dziennil zajęć szkoły stacjonarnej DSST A4 (86 k.) 14.50 Dodaj
MEN-I/5 Dziennik zajęć wychowawczych D15 A4 (40 k.) 10.80 Dodaj
MEN-I/6 Dziennik zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych dla przedszkoli, szkół, grup, kursów dla dorosłych, placówek oświatowych, internatów (burs) D16 A4 (16 k.) 3.60 Dodaj
MEN-I/7 Dziennik zajęć szkoły zaocznej D17 A4 (96 k.) 15.50 Dodaj
MEN-I/8 Dziennik biblioteki szkolnej D18 A4 (26 k.) 5.69 Dodaj
MEN-I/9 Dziennik zajęć dla placówek wczasów szkolnych D19 A5 (10 k.) 4.00 Dodaj
MEN-I/10 Dziennik zajęć pedagoga/psychologa szkolnego (oprawa twarda) D110 A4 (50 k.) 13.00 Dodaj
MEN-I/11 Dziennik zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i specjalistycznych DZS A4 (42 k.) 6.50 Dodaj
MEN-I/12 Dziennik zajęć rewalidacyjno-wychowawczych zespołu DZRWZ A4 (28 k.) 5.30 Dodaj
MEN-I/13 Rejestr aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela RAN A4 (100 k.) 14.50 Dodaj
MEN-I/14 Księga ewidencji dzieci w wieku od 5 lat (oprawa twarda - poziom) KED A4 (45 k.) 14.50 Dodaj
MENI/15 Księga uczniów opracowana dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych KUS A4 (100 k.) 14.50 Dodaj
MEN-I/16 Księga zastępstw (oprawa twarda) KZAS A4 (200 k.) 26.00 Dodaj
MEN-I/17 Księga zarządzeń (oprawa twarda) KZAR A4 (100 k.) 14.50 Dodaj
MEN-I/18 Rejestr wydanych legitymacji szkolnych RWL A4 (100 k.) 14.50 Dodaj
MEN-I/19 Rejestr wydanych zaświadczeń - do ewidencji zaświadczeń dla uczniów RWZ A4 (100 k.) 14.50 Dodaj
MEN-I/20 Rejestr zatrudnionych nauczycieli RZN A4 (100 k.) 14.50 Dodaj
MEN-I/21 Rejestr zatrudnionych pracowników RZP A4 (100 k.) 14.50 Dodaj
MEN-I/22 Rejestr świadectw wydanych (do ewidencji pokwitowania odbioru świadectwa/dyplomu przez ucznia) RSW A4 (106 k.) 14.50 Dodaj
MEN-I/22a Szkolny rejestr rozrachunku świadectw (poziom) SRR A4 (40 k.) 7.80 Dodaj
MEN-I/23 Księga protokołów rady pedagogicznej PRP A4 (200 k.) 26.00 Dodaj
MEN-I/23a Księga uchwał rady pedagogicznej KURP A4 (200 k.) 26.00 Dodaj
MEN-I/24 Księga absolwentów KA A4 (200 k.) 26.00 Dodaj
MEN-I/25 Dziennik indywidualnych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych DZRI A4 (14 k.) 4.90 Dodaj
MEN-I/26 Dziennik zajęć zespołu korekcyjno-wyrównawczego DZK A4 (16 k.) 5.20 Dodaj
MEN-I/27 Dziennik praktyki zawodowej DZP A5 (20 k.) 3.60 Dodaj
MEN-I/27a Dziennik praktycznej nauki zawodu DZNP A5 28 k.) 3.60 Dodaj
MEN-I/30 Dziennik indywidualnego nauczania DIN A4 (16 k.) 4.90 Dodaj
MEN-I/31 Dziennik internatu DI A4 (37 k.) 11.00 Dodaj
MEN-I/32 Dziennik zajęć świetlicy szkolnej DSS A4 (54 k.) 13.50 Dodaj
MEN-I/33 Rejestr wydanych indeksów RWI A4 14.50 Dodaj
MEN-I/34 Rejestr nieobecności w pracy RNP A4 (48 k.) 14.50 Dodaj
MEN-I/35 Dziennik nauczyciela wychowania fizycznego WF A5 (52 k.) 7.90 Dodaj
MEN-I/36 Księga arkuszy ocen (okładka do wpinania) KAO A4 2.40 Dodaj
MEN-I/37 Księga kontroli placówki oświatowej KK A4 (96 k.) 14.50 Dodaj
MEN-I/38 Dziennik zajęć specjalistycznych (logopedycznych, korekcyjno-kompens.) DL A4 (24 k.) 6.40 Dodaj
MEN-I/39 Księga wychowanków KWYCH A4 14.50 Dodaj
MEN-I/40 Księga przychodów i rozchodów Rady Rodziców KRR A4 (100 k.) 14.50 Dodaj
MEN-I/41 Dziennik zajęć szkolnego doradcy zawodowego DDZ A4 (50 k.) 14.50 Dodaj
MEN-I/42 Dziennik wychowawcy klasy DWK A4 (38 k.) 11.80 Dodaj
Symbol Nazwa druku Format Cena netto Ilość Akcja
MEN-I/33/1 Arkusze ocen dla uczniów szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży A4 (10 str.) 0.65 Dodaj
MEN-I/34/1 Arkusze ocen dla uczniów szkoły polskiej realizującej program nauczania uwzględniający ramy programowe kształcenia uzupełniającego dla szkół polskich w zakresie szkoły podstawowej A4 (8 str.) 0.60 Dodaj
MEN-I/35/1 Arkusze ocen dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym uczęszczającego do szkoły podstawowej A4 (10 str.) 0.65 Dodaj
MEN-I/36/2 Arkusze ocen dla uczniów szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy A4 (6 str.) 0.50 Dodaj
MEN-I/37/2 Arkusze ocen dla uczniów LO dla młodzieży A4 (6 str.) 0.50 Dodaj
MEN-I/38/2 Arkusze ocen dla uczniów szkoły polskiej realizującej program nauczania uwzględniający ramy programowe kształcenia uzupełniającego dla szkół polskich w zakresie LO A4 (4 str.) 0.40 Dodaj
MEN-I/39/2 Arkusze ocen dla uczniów techników A4 (12 str.) 0.65 Dodaj
MEN-I/40/2 Arkusze ocen dla uczniów branżowej szkoły I stopnia A4 (6 str.) 0.50 Dodaj
MEN-I/41/2 Arkusze ocen dla uczniów branżowej szkoły II stopnia A4 (6 str.) 0.50 Dodaj
MEN-I/42/2 Arkusze ocen dla słuchaczy szkoły policealnej A4 (8 str.) 0.60 Dodaj
MEN-I/43/2 Arkusze ocen dla słuchaczy szkoły dla dorosłych A4 (6 str.) 0.50 Dodaj
MEN-I/53c/1 Arkusze ocen dla uczniów klasy VII i VIII szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży, w przypadku przejścia do innej szkoł A4 (3 str.) 0.40 Dodaj
MEN-I/42a/2 Arkusze ocen dla uczniów dotychczasowego 3-letniego LO dla młodzieży A4 (4 str.) 0.40 Dodaj
MEN-I/44a/2 Arkusze ocen dla uczniów dotychczasowego 4-letniego technikum A4 (6 str.) 0.50 Dodaj
MEN-I/45a/2 Arkusze ocen dla uczniów dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowe A4 (6 str.) 0.50 Dodaj
MEN-I/62a/2 Arkusze ocen dla uczniów branżowej szkoły I stopnia będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum, którzy rozpoczęli kształcenie przed dniem 1 września 2019 r. A4 (6 str.) 0.50 Dodaj
MEN-I/47a/2 Arkusze ocen dla słuchaczy dotychczasowego gimnazjum dla dorosłych i dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, A4 (6 str.) 0.50 Dodaj
Symbol Nazwa druku Format Cena netto Ilość Akcja
MEN-I/31/2 Indeks dla słuchaczy szkoły dla dorosłych A6 (58 str.) 2.50 Dodaj
MEN-I/32/2 Indeks dla słuchaczy szkoły policealnej i branżowej szkoły II stopnia A6 (58 str.) 2.50 Dodaj
MEN-I/1 Legitymacja szkolna Men-I/I A7 0.18 Dodaj
MEN-I/3-N Legitymacja uczniów niepełnosprawnych MEN-I/3-N A7 0.18 Dodaj
MEN I/2 Legitymacja szkolna dla uczniów szkół policealnych i słuchaczy szkół dla dorosłych, z wyjątkiem uczniów niepełnosprawnych A7 0.18 Dodaj
MEN I/4N Legitymacja szkolna dla uczniów niepełnosprawnych szkół policealnych i słuchaczy szkół dla dorosłych A7 0.18 Dodaj
G180 Gilosz do legitymacji szkolnej - bez nadruku różowy A4 0.70 Dodaj
G180R/A4 Gilosz do legitymacji szkolnej - nadruk jednostronny (rewers) różowy A4 0.70 Dodaj
Symbol Nazwa druku Format Cena netto Ilość Akcja
MEN-I/73 Zaśw. o spełn. rocznego obowiązku przygot. przedszkolnego A5 0.25 Dodaj
MEN-I/74/2 Informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej A4 (2 str.) 0.30 Dodaj
MEN-V/1/2 Dziennik żywieniowy przedszkola A4 7.00 Dodaj
JADŁOSPIS Jadłospis (samokopia) A4 (bl. 80k.) 7.94 Dodaj
ZŻA5 Zapotrzebowanie żywnościowe A5/ 80k. A5 (80k.) 4.00 Dodaj
Zapotrzebowanie żywnościowe A4/50k./samokopia A4 (50 k.) 8.00 Dodaj
MEN-VI/17/2 Zawiadomienie o przekazaniu ucznia (karton) A5 (2 str.) 0.15 Dodaj
MEN-VI/19/2 Zawiadomienie o przyjęciu dziecka A6 (2 str.) 0.15 Dodaj
RWGU Rejestr wyjść grupowych uczniów RWGU (oprawa miękka) A4 (36 str.) 5.00 Dodaj
RWGUT Rejestr wyjść grupowych uczniów RWGUT (oprawa twarda) A4 (96 k.) 20.00 Dodaj
Symbol Nazwa druku Format Cena netto Ilość Akcja
B-143 Karta katalogowa B-143/100szt./ 74x120 4.50 Dodaj
B-143 Karta katalogowa B-143/100szt./ 74x120 4.50 Dodaj
B-144 Karta katalogowa B-144 /100szt./ 74x120 4.50 Dodaj
B-170 Karta książki B-170/100szt./ 75x125 4.80 Dodaj
B-171 Karta czytelnika B-171/100szt./ A6 5.50 Dodaj
B-172 Kieszonka do przechowywania karty książki wypożyczonej (uwzględnia informację o ochronie danych osobowych) 80x125 0.51 Dodaj
B-176 Dziennik biblioteki publicznej A4 5.67 Dodaj