500+ | MILA. Druki Akcydensowe - Gdańsk
Twój koszyk jest pusty!

500+Oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego 500+ ZSW-03 (do świadczenia wychowawczego) (Op. 100szt.)

Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego op.100 szt.

0
6.77 PLN

Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny ZSW-01 op.100 szt.

Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym
poprzedzającym okres, na który ustalone jest prawo do świadczenia wychowawczego, innych
niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem od osób fizycznych na zasadach okreśłonych w art. 27, art. 30B, art. 30C, art. 30E i art 30F Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym os osób fizycznych (DZ.U. z 2012 r. poz. 361. z późn. zm.)

0
8.61 PLN

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego sw-1 op. 100Szt.

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku wychowawczego  SW-1 op.100szt.

0
44.28 PLN